onsdag 26 september 2018 kl. 11:08 v. 39

25 sept 17.00:

Dags att ta Gud på allvar 

26 sept 1.00, 9.00: Repris 

1 okt 20.30:
Höjd beredskap 1

2 okt. 4.30, 12.30: Repris

8 okt. 20.30:
Höjd beredskap 2

9 okt. 4.30, 12.30: Repris

15 okt. 20.30:
Höjd beredskap 3

16 okt. 4.30, 12.30: Repris


7 0kt. 18.00:
Vetlanda Friförsamling
Boksläpp för den nya boken

14 Okt. 16.00:
Markestads missionshus


Bibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Aktuell bok


Dags att ta vakna upp


Aktuell bok

Läs mer!


Minister obrony zaniepokojony

Minister obrony Peter Hultqvist zobaczyæ zwiêkszone zagro¿enie (fot zrzutów ekranowych Aftonbladet) .

W internecie Aftonbladet jest 25 czerwca mogli przeczytaæ artyku³ na temat ministra obrony. Zauwa¿a on, ¿e Szwecja jest w s³abszej pozycji militarnie. Zw³aszcza w ostatnich tygodniach widzieliœmy, jak Rosja sprowokowa³a Szwecja.

Jednym z prowokacji kiedy rosyjska myœliwce przelecia³ tak blisko p³aszczyzny szwedzkiego jako dwóch metrów. Powa¿ny incydent, który móg³by prowadziæ do nieprzewidzianych konsekwencji.

Rosja równie¿ przylecia³ z najwiêkszych œwiatowych bombowce nad Ba³tykiem. Zarówno szwedzki i fiñski wojskowy samolot podszed³ do stra¿nika. Do tego mo¿na dodaæ, ¿e w ostatnich tygodniach by³y niezwykle du¿e rosyjskie samoloty wojskowe, które przelecia³ nad Morzem Ba³tyckim.

Co siê dzieje? Jakie ma plany Rosji? Maj¹ interes w Gotlandii jest ju¿ znany, oznacza³oby to, ¿e Szwecja jest w stanie wojny z Rosj¹.

Poza tym, co ju¿ wspomnieliœmy, pisze Aftonbladet, ¿e rosyjskie i chiñskie okrêty wkrótce bêdzie æwiczyæ razem w Ba³tyku.

Aby napisaæ Aftonbladet: „Bliskoœæ Szwecji staje siê coraz bardziej niespokojny i poœród tego wszystkiego stoi minister obrony Peter Hultqvist (S).

- Wa¿ne jest, aby wzi¹æ w który mamy trybie awaryjnym, on mówi ".

Jako minister obrony powiedzia³, ¿e wa¿ne jest, aby wzi¹æ w tym pogarszaj¹ca siê sytuacja nie jest pustos³owiem. Wiele zrobiæ, ale mamy równie¿ zauwa¿y³em, ¿e ci, którzy czasami by³ najgorszy zrozumieæ ten jest czêœci¹ Bo¿ych ludzi, którzy nawet nie chc¹ s³yszeæ o tym.

Nie mamy niestety przyzwyczajony powa¿n¹ informacjê na ambonie i ko³ysze wiele do fa³szywego poczucia bezpieczeñstwa. Niektórzy naiwni, którzy nie chc¹ s³yszeæ o powa¿nej sytuacji, która powsta³a, mówi o „sianie paniki”. To pokazuje, ¿e nie podjê³y ostrze¿enia od polityków i wojskowych, a tak¿e proroczych ostrze¿eñ, które otrzymaliœmy w ostatnim czasie.

Teraz nadszed³ czas, ¿e my, jako chrzeœcijanie obudziæ i przygotowaæ siê do nas przyjœæ w ramach ca³kowicie odmiennych warunkach. Nadszed³ czas, aby obudziæ z letargu duchowego sprawia, ¿e œlepy na to, co siê dzieje. Tak, to jest czas, aby powa¿nie wiary i poszukiwania Boga z serca, aby ¿yæ w gotowoœci, w którym wszystko mo¿e siê zmieniæ. Szukaj Boga powa¿nie - teraz!


 
 


Holger Nilsson

Mon, 26 Jun 2017 11:13:47 +0200 | Permalänk | Language: af ar az be bg bn bs ca ceb cs cy da de el en eo es et eu fa fi fr ga gl gu ha hi hmn hr ht hu hy id ig is it iw ja jw ka km kn ko la lo lt lv mi mk mn mr ms mt ne nl no pa pl pt ro ru sk sl so sq sr sw ta te th tl tr uk ur vi yi yo zh-CN zh-TW zu sv
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Fler artiklar

Flammor på Youtube - följ!
Predikantpool
Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.
Läs allt!

NU - kraftigt nedsänkt pris!

Senaste artiklarna
Bok: Omöjlig ubåt.
En bok om hotet från öster har utgivits.Så här presenteras boken i nyhertsbrev...
Gigantisk militärövning
Den ryska militärövningen som avslutades i september bedöms kunna vara den...
Ett försvagat predikande
En försvagad förkunnelse är säkert en av orsakerna till den nuvarande tillstånd...
Ett stelnat gudstjänstliv
Vi har under senare år sett ett allt mer stelnat gudstjänstliv. Detta är...
Ett förlorat böneliv
Sverige behöver ett förnyat böneliv. Vi har haft besök under ett ant...
Nyhet om Flammor!
Nu kan Du läsa Flammor i din telefon eller I-pad! Detta innebär ytterlig...
Den röda kvigan
Har den röda kvigan hittas? Det är en fråga som nu spänt väntar på att f...
Populära artiklar
Kampen om Jerusalem och tempelplatsen - Holger Nilsson
function TellFriend(ref) { var str="toolbar=no,status=no,menubar=no,l...


Tidsmaskin


Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2018