måndag 25 juni 2018 kl. 17:52 v. 26 Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

27 juni 23.00:
Predikan och predikanten 1

28 juni 7.00,
15.00: Repris

4 juli 23.00:
Predikan och predikanten 2

5 juli 7.00, 15.00:
Repris

11 juli 23.00:
Predikan och predikanten 3

12 juli 7.00, 15.00:
Repris


6 juli 19.00:

Tältet Rickelstorp

7 juli 19.00:
Tältet Rickelstorp

Bibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


Minister obrony zaniepokojony

Minister obrony Peter Hultqvist zobaczyæ zwiêkszone zagro¿enie (fot zrzutów ekranowych Aftonbladet) .

W internecie Aftonbladet jest 25 czerwca mogli przeczytaæ artyku³ na temat ministra obrony. Zauwa¿a on, ¿e Szwecja jest w s³abszej pozycji militarnie. Zw³aszcza w ostatnich tygodniach widzieliœmy, jak Rosja sprowokowa³a Szwecja.

Jednym z prowokacji kiedy rosyjska myœliwce przelecia³ tak blisko p³aszczyzny szwedzkiego jako dwóch metrów. Powa¿ny incydent, który móg³by prowadziæ do nieprzewidzianych konsekwencji.

Rosja równie¿ przylecia³ z najwiêkszych œwiatowych bombowce nad Ba³tykiem. Zarówno szwedzki i fiñski wojskowy samolot podszed³ do stra¿nika. Do tego mo¿na dodaæ, ¿e w ostatnich tygodniach by³y niezwykle du¿e rosyjskie samoloty wojskowe, które przelecia³ nad Morzem Ba³tyckim.

Co siê dzieje? Jakie ma plany Rosji? Maj¹ interes w Gotlandii jest ju¿ znany, oznacza³oby to, ¿e Szwecja jest w stanie wojny z Rosj¹.

Poza tym, co ju¿ wspomnieliœmy, pisze Aftonbladet, ¿e rosyjskie i chiñskie okrêty wkrótce bêdzie æwiczyæ razem w Ba³tyku.

Aby napisaæ Aftonbladet: „Bliskoœæ Szwecji staje siê coraz bardziej niespokojny i poœród tego wszystkiego stoi minister obrony Peter Hultqvist (S).

- Wa¿ne jest, aby wzi¹æ w który mamy trybie awaryjnym, on mówi ".

Jako minister obrony powiedzia³, ¿e wa¿ne jest, aby wzi¹æ w tym pogarszaj¹ca siê sytuacja nie jest pustos³owiem. Wiele zrobiæ, ale mamy równie¿ zauwa¿y³em, ¿e ci, którzy czasami by³ najgorszy zrozumieæ ten jest czêœci¹ Bo¿ych ludzi, którzy nawet nie chc¹ s³yszeæ o tym.

Nie mamy niestety przyzwyczajony powa¿n¹ informacjê na ambonie i ko³ysze wiele do fa³szywego poczucia bezpieczeñstwa. Niektórzy naiwni, którzy nie chc¹ s³yszeæ o powa¿nej sytuacji, która powsta³a, mówi o „sianie paniki”. To pokazuje, ¿e nie podjê³y ostrze¿enia od polityków i wojskowych, a tak¿e proroczych ostrze¿eñ, które otrzymaliœmy w ostatnim czasie.

Teraz nadszed³ czas, ¿e my, jako chrzeœcijanie obudziæ i przygotowaæ siê do nas przyjœæ w ramach ca³kowicie odmiennych warunkach. Nadszed³ czas, aby obudziæ z letargu duchowego sprawia, ¿e œlepy na to, co siê dzieje. Tak, to jest czas, aby powa¿nie wiary i poszukiwania Boga z serca, aby ¿yæ w gotowoœci, w którym wszystko mo¿e siê zmieniæ. Szukaj Boga powa¿nie - teraz!


 
 


Holger Nilsson

Mon, 26 Jun 2017 11:13:47 +0200 | Permalänk | Language: af ar az be bg bn bs ca ceb cs cy da de el en eo es et eu fa fi fr ga gl gu ha hi hmn hr ht hu hy id ig is it iw ja jw ka km kn ko la lo lt lv mi mk mn mr ms mt ne nl no pa pl pt ro ru sk sl so sq sr sw ta te th tl tr uk ur vi yi yo zh-CN zh-TW zu sv
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Fler artiklar

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


NU - kraftigt nedsänkt pris!
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2018