söndag 22 juli 2018 kl. 16:43 v. 29 Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

5 aug 21.30:

Hur får vi väckelse? 
Del 1

6 aug 5.30, 13.30:
Repris

12 aug 21.30:
Hur får vi väckelse?
Del 2

13 aug 5.30, 13.30: Repris

19 aug 21.30:
Hur får vi väckelse?
Del 3

20 aug 5.30, 13.30: Repris

26 aug 21.30:
Hur får vi väckelse? 
Del 4

27 aug 5.30, 21.30: ReprisBibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


Zmierzamy w kierunku nowego budynku œwi¹tyni - Holger Nilsson

Zmierzamy ku nowej budowy œwi¹tyni

Plany nowej œwi¹tyni postêpuje. Nowe raporty to potwierdziæ.

Jest to nie tylko szereg organizacji, które chc¹ zobaczyæ now¹ œwi¹tyniê zbudowan¹ w Jerozolimie. Teraz jest tam równie¿ wielkie wsparcie wœród obywateli Izraela do tego.
Jest on wykoñczony w badaniu opublikowanym w izraelskim dzienniku Arutz Sheva w dniu 18 lipca. To pokazuje, ¿e 49% by³o na budowê œwi¹tyni, a 23% przeciw. Reszta by³a niezdecydowana.
Równolegle z tym poparcie dla budowy œwi¹tyni rosn¹, ma równie¿ nowe postêpy w za³o¿eniu takiego i do s³u¿by kap³añskiej w œwi¹tyni.
W wy¿ej wspomnianym Izraelska gazeta donios³a na pocz¹tku tego roku, 02 marca, do stanu dostêpne dla nowej œwi¹tyni z jego us³ug jest mo¿liwe. Nag³ówek na artykule gazety by³o: "Czerwona ja³ówka jest ¿ywy i dobrze w Izraelu."
Dla wielu ludzi mówi dobrze to nie jest tak du¿o, ale w 4 Mos. 19 stanowi, ¿e konieczne jest obecnie prochy ofiarnego czerwonej ja³ówki w wyznaczonym procedury leczenia dla osób, które maj¹ byæ wprowadzone w ¿ycie.
Do tej pory na pró¿no szuka zupe³nie czerwonej ja³ówki. Problem nie mo¿e byæ najmniejszego odchylenia w kolorze, który ma byæ homologowany. To jeden teraz znaleŸæ tak¹ ja³ówkê, postrzegany przez wielu jako znak, ¿e istniej¹ warunki dla nowej œwi¹tyni.

Jest to tylko jeden z elementów uk³adanki spadaj¹ na miejsce. Zamówienia zosta³y równie¿ wykonane na specjalne szaty kap³añskie potrzebne, i ró¿ne przedmioty zosta³y zakoñczone, któr¹ wczeœniej informowaliœmy dalej. Temple Institute w Jerozolimie odnotowano latem ubieg³ego roku, które równie¿ na nowo stare przepisy na bochenki.
Ponadto, pisze Instytut Temple w zwi¹zku z tym: "Izrael wie intuicyjnie, ¿e budowa Œwi¹tyni jest to proces, który trwa i nie mo¿e byæ zatrzymany."

To, co widzimy jest równie¿ prorocze proces nie mo¿e byæ zatrzymany. Zbyt ma³o maj¹ wgl¹d w to, bo to jest taka pal¹ca potrzeba wiedzy o tym we wszystkich koœcio³ach.


Holger Nilsson

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Fler artiklar

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


NU - kraftigt nedsänkt pris!
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2018