onsdag 15 augusti 2018 kl. 06:41 v. 33 Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

12 aug 21.30:

Hur får vi väckelse?
Del 2

13 aug 5.30, 13.30: Repris

19 aug 21.30:
Hur får vi väckelse?
Del 3

20 aug 5.30, 
13.30: Repris

26 aug 21.30:
Hur får vi väckelse? 
Del 4

27 aug 5.30, 
21.30: Repris

4 sept 21.30:
Varning: Andlig ljumhet

5 sept 5.30, 
13.30: Repris

11 sept 21.30:
Varning: Sovande kristna

12 sept 5.30,
13.30:Repris

18 sept 21.30:
Varning: Världsliga kristna

19 sept 5.30, 
13.30: Repris

25 sept 17.00:
Dags att ta Gud på allvar 

26 sept 1.00, 9.00:
Repris Bibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


Runâjot par islamofobiju

Mçs esam ieguvuði situâciju Zviedrijâ, kad zîmogs tiek likts uz tiem, kas izceï un komentâri par kaut savienots ar islâmu. Tâ tad liek uzskatît par Islamofobisko.

Pagâjuðajâ rudenî bija grâmata, kas ar nosaukumu "kalifâtu atgrieðanâs: cçloòi un sekas". Grâmatâ ir rakstîts ar Magnus Norell. Viòð ir labi pazîstams vârds, kad runa ir par pçtniecîbas jomâs terorisma un politiskâs vardarbîbas. Tas ir bûtiski arî, ka neviens izdevçjs vçlçjâs publicçt grâmatu, lai viòð varçtu personîgi pârliecinâtos, ka grâmata tika publicçta.

Viòð raksta precîzi pçc par situâciju Zviedrijâ:

"No islamofobijas koncepcija ir efektîvs ierocis rokâs islâmistiem un jau ir identificçti viòu sabiedrotie. Tâpat tas ir efektîvs veids, kâ apklusinât diskusijas un noniecina savus politiskos oponentus. Bet jçdziens ir vismazâk pretrunîgs un gan maldinoða un problemâtiska, jo tâ ir balstîta uz politizâciju klîniskâs term'fobi ".

Bet cilvçki, kuri cieð no fobijas ir paredzçts, lai sniegtu atbalstu un ârstçðanu. Islamofobier Tomçr ir apklusinâti. Islamofobija ir kïuvusi par sava veida catch-all ja jebkura kritika islâmu, ne tikai islâmismu, tagad fit. "End quote.

Saskaòâ ar to, ko mçs lasâm izveidoja vârdu "islamofobiju" in 1900 vçlu ASV no organizâcijas, kas ir tuvu Musulmaòu brâlîba. Mçríis ir skaidrs: lai apklusinâtu visus kritiku par islâmu un musulmaòiem, vai tas ir pamatots, un beidzot virzîties uz priekðu islâmu pasaulç un izveidot kalifâtu, un tas ir musulmaòu brâlîba mçríus. Lai izslçgtu kritika islâma tâdçjâdi, ðíiet, ir lînija, kas ir politiski pareizs un dzîvotspçjîgs mûsu valstî.

"Zviedrijâ iebiedçja kritiíi islâma klusumâ" bija nosaukums rakstu Daily News ðis 2. jûnijs 2007: Tas bija politologs Lisbeth Lindeborg kurð uzrakstîja atzinumu gabals, un var izlasît vietnç: http://www.dn.se/debatt/ in-Zviedrijas-Skrams-kritiíi-the-Islam-to-klusums /

Tagad ir pienâcis laiks atzît centîbu rîcîbâ islâmistu, lûdzu, òemiet vçrâ, ka mçs rakstît islâmisti. Tas ir arî laiks, lai apturçtu trokðòu slâpçðanas brîdinâjumus par kaujinieku islâma ko, noraidot tos, kas brîdina par termina "islamofobiju". Ja ðâdâ veidâ turpina ignorçt realitâti un aizstâvçt sevi par brîdinâjumiem, var bût brutâls pamoðanâs.

 Holger Nilsson

Sat, 02 Apr 2016 21:42:21 +0200 | Permalänk | Language: af ar az bg bs ca ceb cs cy da de el en eo es et eu fa fi fr ga gl ha hi hmn hr ht hu id ig is it iw ja jw km kn ko la lt lv mi mk mn mr ms mt ne nl no pa pl pt ro ru sk sl so sq sr sw ta te th tl uk yi yo zh-CN zh-TW zu sv
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Fler artiklar

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


NU - kraftigt nedsänkt pris!
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2018