onsdag 20 september 2017 kl. 16:46 v. 38 Antikvariat | Kontakt | Mission Tanzania | Om flammor | Prenumeration |

Startsidan | Artiklar | DikterEu | FragorIsrael | Lankar | ProfetiorTidstecken |

21 sept 19.00:

Allvarliga tider i Mellanöstern

22 sept 03, 11.00:
Repris

3 okt 17.30:
Världsliga kristna

4 okt 1.30, 9.30:
Repris

10 okt 17.30:
Moral eller omoral 1

11 okt 1.30, 9.30:
Repris

17 okt 17.30: 
Moral eller omoral 2

18 okt 01.30, 9.30
Repris

31 okt 17.30:
Moral eller omoral 3


7 okt 19.00:
Missionshuset, Mamrelund

28 okt 18.00
Missionskyrkan, Vallby

Bibelns budskap

Ladda ner som PDF!


Midnattstid

Ladda ner som PDF!


Boknyhet

Dags att ta Gud på allvar


Aktuell bok

Läs mer!


Kauns, zviedru baznîca, kauns!

Nosaukums ir no dienas uz augustâ 10th. Tas ir patîkami - Zviedrijas baznîca vajadzçtu stâvçt stûrî un ir kauns.

Hronika no dienas, ka nosaukums ir pieòemts, ir rakstîts ar Nuro Kino. Viòð ir viens no vairâkiem, kas valdîja par daïu no Zviedrijas baznîcas negatîvi reaìçja kampaòas uzòemties krusta, lai paustu solidaritâti ar vajâtajiem kristieðiem.

Tas ir par redaktoriem blogâ Christian sabiedriskâs domas iedroðinâja cilvçkus valkât krustu. Tas bûtu veids, kâ atbalstît vajâti kristieði pasaulç, un tur ir daudz no tâ.

Pasaules Ðodien, 5/8 atspoguïo atbildi no lîderis Zviedrijas baznîcâ. Lai ievadîtu baznîcas sakaru Gunnar Sjöberg ar Facebook Post: "Nu, es nezinu. Tas ir ðeit, ka kristieði pçkðòi sâk valkât krustojumus, zîmçm un pret kaut ko. Tas nekas jauns îsti, bet jûtas zvanu musinoðâs un unchristian ir pretrunas, kas jau pastâv. "

Valkâjot krustiòu atbalstu cietuðajiem brâïiem un mâsâm ticîbâ tâ var "musinoðâs un unchristian". Tas aizòem uz pieres!

Tas nav brînums, ka reakcija nebija ilgi nâk. Jo Expressen raksta vçsturnieks David Lindén viòa pârsteigums, ka Zviedrijas baznîca nevar atbalstît ðo kampaòu un pabeigt ðo attieksmi ar ðo "vçsturç tiks sûta ðo nemieru ar aptraipîja reputâcijas, kur tâ pieder."

Tas ir nedaudz, bet runâ, kad viòð raksta par attieksmi "trauksme", un ka tas bûtu ievietots par "ostracized."

Tagad mums ir devis piemçrus reakcijas, kas izmanto vârdus, piemçram, "kauns" un "aptraipîja reputâciju" nav glaimojoðs Zviedrijas baznîcu, bet tâ ir sevis iestrâdâta, lai saòemtu ðâda rakstîjis pats,

Ðajâ kolonnâ Zviedrijas laikrakstâ Svenska Dagbladet izmanto rakstnieks Margit Richert vârdu muïíîbas par to, kâ daïa no Zviedrijas Baznîcas reaìçja uz kampaòu valkât krustiòu. Te viòa raksta: " pârstâvji no Zviedrijas baznîcas ir runâjis okristlighet, no sacelðanâs, reliìisko karu. Tas, protams, ir ïoti muïíîbas. Bet simptomi identitâtes krîze, kas paðlaik ietekmç Zviedrijas baznîcu, tas joprojâm ir interesanti. "

Viòa arî uzskata, ka kâds iznâkums no Zviedrijas baznîcas protams, noved, kad viòa raksta: "Bet sekas ir tas, ka kristîgâ sludinâðana draud izzuðana kas kopumâ, nav saistoði aromâtisks garîgumu: nâk kâ jûs, uzskatu, ka tas, ko jûs vçlaties, visi ar! Kas var pat interpretçt ðâdu vâjinât ziòojumu? "

Mçs esam uzrakstîjuði pirms un darît to vçlreiz: Jâsaka, ka ir dievbijîgi vîri, sievietes un priesteri Zviedrijas baznîcâ. Tâm vajadzçtu bût visu atbalstu viòu cîòâ, lai saglabâtu dvçseles ðajâ grimstoða kuìa, - kas ir daudz cilvçku, kuri kontrolç kuìa, - kas ðíiet zaudçts navigâciju.

 

  Holger Nilsson

Wed, 10 Aug 2016 13:14:34 +0200 | Permalänk | Language: af ar az be bg bn bs ca ceb cs cy da de el en eo es et eu fa fi fr ga gl gu ha hi hmn hr ht hu hy id ig is it iw ja jw ka km kn ko la lo lt lv mi mk mn mr ms mt ne nl no pa pl pt ro ru sk sl so sq sr sw ta te th tl tr uk ur vi yi yo zh-CN zh-TW zu sv
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Predikantpool

Detta är en ny satsning som vi presenterar här. Den går helt enkelt ut på att förkunnare som vill stå till förfogande för kallelser till församlingar, gör det mot endast reseersättning.

Läs allt!


Flammor - 99 artiklar från 33 årgångar
TIDSMASKINTwingly Blog Search link:http://www.flammor.com/ sort:published Bloggar som länkar hit


 

Flammor, Maskingatan 13, 574 33 Vetlanda
Telefon: 0383-161 64 | E-post: info@flammor.com | Hemsida: www.flammor.com
Ansvarig utgivare: Holger Nilsson

Vilka läser Flammor.com?
Creeper MediaCreeper

Kristen Topplista från JesusSajten.se

© www.flammor.com 2002 - 2017