Detta hände efter det att Daniel dog - Holger Nilsson                                                                       


Publicerad mars 2004

 


Daniel och hans hustru Nneka, glatt återförenade efter att Daniel återvänt från döden.

 

Daniel befann sig i en ambulans på väg till ett närliggande sjukhus. När han förstod att han skulle dö, började han instruera sin fru, Nneka. Han bad henne att ta hand om församlingen och deras son. Genom tårar tillrättavisade då Nneka honom för att han pratade om döden istället för att tro på Guds frälsande kraft. Medan hon pratade såg Daniel två stora änglar inne i ambulansen. De var fullständigt vita. Daniel försökte tala till änglarna men den ena tecknade åt honom att han skulle vara tyst. De lyfte upp honom från hans sönderslagna kropp och höll honom under vardera armen som tillhörde hans oskadade ande. Så fort de lämnat ambulansen glömde Daniel helt bort både tid och rum. För honom tycktes de 42 timmarna han var kliniskt död som bara 15 minuter.

 

Daniel besöker himlen
En annan ängel tog Daniel till Paradiset. Så fort han frågade något svarade ängeln. De såg en stor skara i vitt som lyfte sina armar, lovprisade och böjde sig unisont. Daniel trodde det var änglar, men fick veta att det var de troende som följt Jesus på jorden.   Där fanns ingen ras och ingen ålder, bortsett från en som tycktes äldre. Det var fader Abraham, berättade ängeln. Daniel längtade efter att förena sig med den lovprisande skaran men ängeln sa att man nu skulle gå och titta på det herresäte som Jesus lovat de rättfärdiga. Så fort han sagt det var de där. Daniel hade inga ord för att beskriva det, utom att det tycktes oändligt stort, att det var gjort av ljus och något som såg ut som glas.
Han såg inga människor men hörde vacker sång. Det var blommorna runt herresätet som svajande medan de prisade Gud. Faktiskt tycktes herresätet med sina rum också hela tiden röra sig!
- Herrgården är färdig, men Guds heliga är det inte, sa ängeln till Daniel. Jesus har blivit försenad därför att de kristna i församlingen inte är färdiga ännu.

 

 

 

                                                     Daniel Ekechukwu berättar 
                                                     i ett möte om sina upplevelser.

 

 

Daniel besöker helvetet
Ängeln följde sedan Daniel till helvetet där de stannade vid porten. Ängeln lyfte handen och lät den falla. Porten öppnades och Daniel hörde höga ljud från folk som skrek och grät. Det var för mörkt att se något, tills ljuset från ängeln började skina.
 

Då kunde Daniel se vilket fruktansvärt lidande det var för människorna. Han lade märke till grupper som gick genom ett kretslopp av plågor och som för evigt fick skörda i helvetet vad de sått under sitt liv på jorden.
Pastor Daniel kände igen några personer. Där var en före detta militärdiktator från Nigeria. Han såg en kristen som varit inblandad i ockulta riter och avfallit från Herren. Han såg en pastor som hade lagt beslag på sin egen församlings pengar och ljugit om det. Den före detta pastorn kunde se Daniel men inte ängeln, och vädjade till honom att han skulle lämna tillbaka pengarna om Daniel hjälpte honom att fly. Men det fanns ingen undanflykt. Det fanns ingen väg ut ur helvetet för dem som avvisat Jesus som Herre på jorden. Alla människor i helvetet vred sig i plågor under en osynlig makt som gång på gång grep tag i dem. De skrek, stönade och gnisslade tänderna. Det var en plats utan Gud!

 

Helvetet är verkligt
Pastor Daniel säger skakad att om varje kristen kunde se vad han såg, skulle det inte behöva predikas evangelium för då skulle varje kristen bli ett evangelium. Guds dom är slutgiltig.  Övertyga dig om att du är frälst och följer Herren Jesus Kristus!
- Om man hittar dina papper här så kommer du utan tvekan att kastas i helvetet, sa ängeln.
- Men jag är en gudsman! svarade Daniel. Jag tjänar Jesus Kristus av hela mitt hjärta!
Men genast visade sig en Bibel i ängelns hand och den var öppen på Matt. 5:22. Där säger Jesus att var och en som kallar sin broder för dåre är tillräckligt skyldig för att komma till helvetets lågor!

 

Överbevisad om synd
Pastor Daniel var överbevisad. Han levde inte rätt inför Gud. Visst hade han haft en dispyt med sin fru strax före den ödesdigra färden och dessutom avvisat hennes försoningsförsök på morgonen innan de åkte. Och visst hade han skällt ut sin fru! Ängeln påminde honom om att Jesus sagt att Gud inte skulle förlåta våra synder om inte vi förlåter varandra, Matt.6:14-15. Ängeln berättade också för Daniel att de böner han bett när han låg döende fanns inte, därför att han inte förlåtit sin fru, Matt 5:25, Mark. 11:25, Joh. 9:31.

 

Upplevelsen har förändrat vandringen med Gud
Daniel grät vid denna uppenbarelse, men ängeln bad honom att inte gråta. Gud skulle sända honom tillbaka till jorden för att bevilja den rike mannens bön, Luk. 16:27f.
Den rike mannen med sina plågor i helvetet ber att tiggaren Lasarus ska få komma tillbaka från de döda och varna hans familj för helvetet. Den mannens speciella begäran förvägrades honom på grund av att familjens hjärtan var alltför förhärdade. Men detta uteslöt inte att det i framtiden skulle kunna komma tillbaka människor från helvetet för att varna syndare.


Ängeln sa att Daniels återuppståndelse skulle tjäna som ett tecken och bli en sista varning för denna generation.

En skarp varning
Har du någon gång mött människor i dina evangelisationsförsök som snäst av dig med ord som:
Nå, har någon kommit tillbaka från helvetet för att varna oss?
Daniel är inte den första som kan berätta om helvetets verklighet. Gud har visat detta för många.
Jesus talar mer än någon annan i Bibeln om detta­. Det är verkligt, det är viktigt och efter döden är det slutgiltigt!

 

Åter till livet

Daniel fördes sedan till en bergstopp, där det fanns ett stort mörkt hål. Ängeln överlämnade Daniel till en man som stod där och som han inte kände igen, men som han senare förstod var den tyske evangelisten Reinhard Bonnke.
Ängeln berättade för Daniel att Bonnke skulle hjälpa honom att förkunna frälsningens evangelium. Daniel och Reinhard Bonnke föll ner i hålet och det var då som Daniel satte sig upp på det bord han låg på i kyrkan Grace of God Mission. Han var tillbaka i sin kropp, levande, efter att ha varit död i minst 42 timmar.


Fotot till höger är taget strax efter det att Daniel återvänt tillbaka till livet, då han tagits ur kistan och är placerad i en stol.

 

Ånger över synden
Denna upplevelse gjorde att Daniel ångrade all synd som han var medveten om. Den förändrade hans vandring med Gud.
Det som var fel i hans liv rättade han genast till. Hans vittnesbörd har samma effekt på nästan alla som hör det.
Kamerafolket från "Christ for all Nation”, som filmade hans berättelse, kunde inte sova på tre dygn tills var och en av dem fått ordning på sina liv i enlighet med Guds Ord.

 

Gud är full av Nåd
Jesus vill att hans folk ska vandra heligt, vandra i rättfärdighet och i kärlek, att de ska vara fulla av nåd liksom Han är full av nåd. Daniel säger, att bara det att vara i  närheten av folk som argumenterar, får honom att rysa.
 

 

Daniels vittnesbörd har verkligen gjort många mera medvetna om Gud och försiktiga i sin vandring med Honom.

Daniel har efter händelsen predikat för milliontals människor och berättat sitt vittnesbörd på kampanjer med ”Christ for all Nation” runt om i Afrika. Över 9 millioner människor har blivit frälsta på sex månader i olika kampanjer! Bonnke beskriver det som en framvällande ocean, omöjlig att stoppa, trots mycket motstånd från muslimer.
Daniel har varit på kristen TV och radio runt om i världen och fört människor in i sann omvändelse och tro på Jesus.
Gud använder verkligen hans återuppståndelse för att bärga in en skörd före domens dag.
Få det rätt med Gud! Varna dem som bara är kristna till namnet och berätta för syndarna vad Gud gjort för dem i Jesus Kristus. Kanske du är den siste som visar dem på den ende Frälsaren. Tiden är kort! Idag är frälsningens dag!


Jag bönhör dig i behaglig tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den välbehagliga tiden; se, nu är frälsningens dag.
Jes. 49:8
 

På detta foto ses begravningsentreprenören Balington Manu när han 
visar Daniel den kista han legat i och något av begravningskläderna.

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com