Försummad undervisning om Jesu tillkommelse - Holger Nilsson


Publicerad april 2002

 

 

 "Vid  midnatt  hördes  ett  rop: Se brudgummen kommer! "Matt. 25:6
Vi behöver nu möten, bibelstudier och temahelger kring det profetiska ordet och Jesu andra Det finns naturligtvis mycket annat som skall förkunnas, men med tanke på hur försummat detta är så finns det mycket att ta igen nu.
 Därför är det nödvändigt att det förkunnas, annars kommer det inte vara många som väntar Jesus när han kommer, därför att man blev inte påmind om detta.
Det måste bli en förändring på detta område. En stor okunnighet råder om detta ämne. Mikael Tellbe säger i  Veckomagasinet Petrus "att för många ungdomar är detta ett vitt fält." Många yngre har knappast någon kunskap om Jesu andra tillkommelse.
Vi citerar ytterligare en förkunnare angående denna sak. Det är Sven Nilsson, han säger i en intervju i Trons Värld: "Jag upplever att församlingsfolket respekterar det profetiska ordet, men tyvärr upplever jag samtidigt att från förkunnare och teologiska kretsar sprids fortfarande en negativ attityd."
Nu är det dags för en förändring: Låt budskapet gå ut nu - tiden kanske håller på att rinna ut, när det gäller att få ut budskapet!

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com