Sverige maktlöst inför EU-vilddjuret - Holger Nilsson                                                                       


Publicerad januari 2004

 

Godtroget gick Sverige med i den Europeiska unionen. Låt oss ta ett exempel där vi förleddes till att tro att Sverige skulle få behålla friheten och ha avgörande inflytande. Verkligheten har nu hunnit ifatt oss. Vi skall citera från den officiella EU-broschyren som sändes ut till alla hushåll inför EU-valet. Så här påstods det:
”Det blir fortsatta restriktioner rörande alkoholinförseln i samband med utlandsresor.” 
”Eftersom beslut i dessa frågor kräver enhällighet, får Sverige som medlem ett avgörande inflytande över införelsereglerna.”

Så här blev det:

Istället för ”avgörande inflytande”, kan vi nu se verkligheten i rubriken från Nya Dagens framsida den 22/10.
Det är stor skillnad mellan ”avgörande inflytande” och ”Sverige maktlöst.”
Vidare kan man läsa i Nya Dagens artikel: ”svenska politiker oroas nu av trycket utifrån - flera säger sig känna maktlöshet inför Bryssels krav.”

Det är inte bara på spritens område som Sverige kommer att visa sig vara maktlöst inför EU-vilddjuret.
Det kommer i framtiden visa sig att vi kommer att vara helt maktlöst inför detta vilddjur.
När man nu känner ”maktlöshet inför Bryssels krav”, är det en försmak av vad som komma skall.
På område efter område har Sverige och andra länder överlämnat makt till detta vilddjur, som Bibelns profetior varnar för.

Makten som har överlämnats kommer att utövas. Det sägs i det sammanhang där den yttersta tidens stormakt är beskriven som ett vilddjur, nämligen i Upp. 13.
”Det utövar det första vilddjurets hela makt”,
Upp.13:12. Makten leder till att det kan tvinga människor, det kan vi se längre fram i detta kapitel: ”Och det tvingar alla”,  Upp. 13:16.
Vad det tvingar, är att låta människor ge sig ett märke på högra handen eller pannan, ”så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket.” Upp. 13:17.

Det är nu redan så långt gånget, som vi skrivit i tidigare nr, att chip börjat inplanterats på människor. Vi har även kunnat läsa att det: ”finns planer på att i framtiden plantera in kortets hjärna - alltså det lilla mikrochipet - under huden i pannan eller handen.” Citat, Dagens Nyheter, 4/11-97.

Vi har alltså kunnat läsa om att man planerar att koppla chipen till betalning, så att elektroniska överföringar görs genom dessa. Nu överlämnas makten över penningpolitiken i Europa. Givetvis kommer den makt som har överlämnats att utövas. På vilket ödesdigert sätt det kommer att ske, det har alltså Bibelns profetior varnat för.
Ödesdigert, därför att det handlar om att ta vilddjurets märke, som en symbol för Antikrist. Det innebär en lojalitet med honom, vilket är ett val som får ödesdigra evighetskonsekvenser.
Läs Upp.14:9-11.

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com