Nu formas den antikristliga stormakten - Holger Nilsson                                                                       


Publicerad januari 2004

 

Det har genom tiderna funnits en profetisk undervisning utifrån Bibeln om att i den yttersta tiden skall ett stormaktsvälde upprättas där det gamla romarriket fanns, d v s Europa, ty där hade detta rike sitt huvudsakliga territorium.
Denna förkunnelse har faktiskt funnits från de första kommentarerna till Uppenbarelseboken, som gavs ut under de första kristna århundradena. Kopplingen med det gamla romarriket är tydlig i den profetiska undervisningen. Man har ibland framställt den yttersta tidens stormakt som ”ett återuppståndet romarrike.” Parallellerna är tydliga.
Detta är så tydligt även utifrån profan synvinkel, så att man ibland kan möta denna jämförelse utan att man lägger den bibliska profetians aspekt på den. Vi kan här nedan se två exempel på detta.

 

 

Rubrikerna från föregående sida är hämtade från Dagens Nyheter 14/12 -97, samt från Vetlanda-Posten 14/11-03.
Denna stormakt framställs som ett vilddjur. Det man kan utläsa av denna framställning är att denna stormakt kommer att vara ett hot och något mycket negativt för människorna när makten genom detta vilddjur utövas. Det ligger definitivt i strid med Guds goda vilja  för människor.
Nu är det mycket viktigt att ha den profetiska insikten angående denna stormakt som Bibeln har förutsagt och varnat för. Denna förkunnelse kan man hitta världen över.

OBS!

Det märkliga är t o m att man inom själva stormakten tycks inse att den är en uppfyllelse av profetiorna. Det är anmärkningsvärt, det man skrev  i EG-organet The European Community Magazine nr 10/75:
”EG:s Romfördrag understödjer tolkningen av Daniel och Uppenbarelseboken om att ´ändtidens rike´ är ett nytt romerskt rike.”


Hur mycket mer bör då inte denna insikt finnas hos de kristna förkunnarna!

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com