Europas ruttna hjärta - Holger Nilsson                                                                       


Publicerad december 2003

 

Ovanstående rubrik är en kraftfull anklagelse mot det som nu utvecklas i Europa, inom EU.
Rubriken är titeln på en bok, som på engelska heter ”The Rotten Heart of Europe”, se bilden nedan. Boken är skriven av Bernard Connolly. Han var chefsanalytiker vid kommittén som övervakade den europeiska växelkursmekanismen (ERM). Han arbetade alltså inom EU.


Connolly hade utifrån sin position god inblick i vad som finns i själva kärnan av det som nu styr Europa, EU. Resultatet av sina observationer kan sammanfattas med den talande titeln på boken: ”Europas ruttna hjärta.”
Resultatet av att Connoly skrev denna bok, blev den att han avskedades!
Före avskedandet behandlades Connolys fall i alla instanser innan domen föll: Avskedande.


Särskilt stötande ansågs författarens uppfattning vara, att den ekonomiska och monetära unionen (EMU) utgör ett hot mot demokrati, frihet och en definitiv fred.
Vidare i domsutslaget framhålls det att det finns situationer, där det är legalt att begränsa yttrandefriheten! Detta domsutslag är mycket oroväckande!
 

Att avslöja hur EMU alltså är ett hot mot demokrati och frihet, det kan alltså få sådana konsekvenser som det fick för Connolly. Mörkrets gärningar i det slutna EU tål inte ljuset. Avslöjas det skall det bestraffas! I domen framhålls att det finns situationer där yttrandefriheten kan begränsas, exempel på det är när det sker publicering av förhållanden som är till förfång för den europeiska gemenskapen!
Man vägrar nästan att tro sina ögon när man läser något sådant. Detta är mycket illavarslande för framtiden. Europa är på fel kurs - det kommer att sluta mycket illa!

 

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com