EU kan utvecklas till en plattform för Antikrist - Holger Nilsson 


Publicerad oktober 2003

 

Ovanstående rubrik fanns att läsa i Borås Tidning den 22september. Den stort uppslagna artikeln täckte hela bredden på tidningen, 8 spalter. Den är skriven av kommunalrådet Björn Wahllöf och efter hans tillstånd, återger vi här en del av innehållet.
”Vad har nu allt tal om Antikrist med EU att göra?
Bibeln varnar alltså kraftigt för en slutlig totalitär världsmakt i den s. k. ”yttersta tiden”.
Bibelforskare talar om ett återuppståndet Romarrike. EU omfattar snart sagt alla europeiska länder och får ca 400 milj. invånare.


Tidskriften Riksdag och Departement skriver den 18 aug 2003: ”Att även EU:s nya konstitution skulle komma att kallas Romfördraget är en tanke som tilltalar Silvio Berlusconi.
Berlusconi är beredd att lägga ned alla prestige på att nå en uppgörelse under det italienska ordförandeskapet så att den nya konstitutionen ska kunna skrivas under i Rom, där EU:s ursprungliga fördrag undertecknades år 1957.”
Alla partiledare talade om värnandet av demokratin som en huvudpunkt inför EMU-valet. Att det råder ett gigantiskt demokratiunderskott inom EU, vilket jag tycker jag bevisat i mina EU-artiklar den 26 juli och 13 sept, bekymrar tydligen inte våra partiledare. Varför gör man svart till vitt?
T ex måste EU-kommissionärerna inför Europadomstolen högtidligt avsvära sig alla lojalitet gentemot sina hemländer. Deras enda lojalitet är gentemot EU-superstaten. EU:s lagar har tolkningsföreträde före svenska lagar!
EU lanseras kraftigt som ”Fredens rike” - alltså garantin mot nya krig i Europa. Kan då EU avskaffa det onda?
EMU innebär en enorm ekonomisk maktkoncentration till ECB i Frankfurt. Detta utgör också en förutsättning för ett kommande Europas förenta Stater. Detta bäddar också för det ”penninglösa samhället” där allt finns lagrat i personliga microchips. Jag känner till flera kända tidningar och websiter som beskriver hur ID-chip finns färdigt för inplantering under huden på människor.”

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com