Stormakten i Europa är profetiskt förutsagd - Holger Nilsson                           


Publicerad juli 2003

 

Den stormakt som vi nu ser håller på att uppstå i Europa, är profetiskt förutsagd. Att detta skulle ske i den yttersta tiden, det har det funnits kristna i alla tider, som har haft detta klart för sig.
Redan i de första kristna kommentarerna till Uppenbarelseboken, som skrevs under de första århundradena av vår tideräkning, finns detta budskap. Sedan dess har förkunnelsen om detta funnits med också i många andra bibelutläggningar om den yttersta tiden. Vi skall ge några prov på det.
Digby M. Berry, var pastor i Christ Church i Johannesburg.
Han skrev en bok med titeln ”European history foretold”. Boken kom ut 1915. I kapitel 17 i denna bok, skrev han så här: ”Det går inte undkomma den slutsatsen i enlighet med undervisningen i det här kapitlet, att det romerska  väldet  i  en  eller annan  form  är  bestämd att vara mycket framträdande i de sista dagarna av världshistorien.”


Det kan sägas att vad profetian omtalar, är att där det romerska väldet hade sitt territorium, där skall  en ny stormakt uppstå. Man har inte vetat vad denna skulle komma att kallas, därför har man talat om ett återuppståndet romarrike. I dag har vi stormakten där, och vi benämner den EU.
Vi skall ge prov på ytterligare en bok som profetiskt har beskrivet den stormakt som skulle uppstå, i den yttersta tiden, och den svåra tid som Bibeln kallar för vedermödan.  Boken ”Detta väntar er” är skriven av F. P. Keller och utkom 1928. Där skrev han under rubriken Europeiskt statsförbund, följande ”Vid tiden för den stora vedermödan skall ett dylikt förbund bildas.”


Idag har vi detta. Det dessa bara såg i det profetiska ordet, det ser vi också med våra fysiska ögon. Då är det dags att inse i vilken tid vi lever!

 

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com