Europeiska stormaktsbygget är profetiskt förutsagt - Holger Nilsson     


Publicerad januari 2003

 

Bibelns profetiska ord har avslöjat den yttersta tidens stormakt. Det är den stormakt som vi nu ser växer sig allt starkare i Europa. Den profetiska beskrivningen av denna makt, är till en varning för människor att sätta sin tilltro till denna stormakt, ty den kommer att möta sin undergång. Bibeln både varnar för denna och avslöjar den i sin profetiska beskrivning. Det är också mycket intressant att se att den också avslöjar sig själv. Ty för den vakne iakttagaren, som har en förankrad kunskap i bibelordet, kan se det ena tecknet efter det andra i olika framställningar där stormakten EU själv presenterar sig. Det kan inte vara bara en tillfällighet att man kan finna sådana fingervisningar i symboliken som finns i EU-sammanhang. Vi skall i denna artikel visa på några sådana.


Låt oss börja med den bild som vi har här till höger. Detta är en affisch som redan EG tog fram. Det var EG:s råd för kulturellt samarbete som gjorde det.
Bilden gör en sammankoppling genom sin illustration och text med EG och Babel – Babels torn. Texten som finns på affischen lyder: ”Europe: many tongues one vocie.” (Europa: många språk, en röst.)
Denna koppling är både anmärkningsvärd och intressant. Detta med tanke på vad Babel står för i såväl Bibelns första bok, som den sista, nämligen Uppenbarelseboken.


I 1 Mos. 11 kan man se människors planer på att bygga upp något stort, Babels torn. Detta skulle hålla folken förenade. Det är ju också detta som går igen i tanken på det som nu skapas i Europa.
Det som skulle skapas i Babel  misslyckades. Det som nu växer fram i Europa kommer också att  misslyckas.
Den framtidsbild som Uppenbarelseboken ger oss är att en ängel  ropar med stark röst:  ”Fallet, fallet är det stora Babylon!” Upp. 18:2. Det första Babel störtades, det andra  kommer också att störtas. Tänk om de ledande politiker i Europa  hade insett detta! Det skulle göra att entusiasmen skulle svalna inför det som man håller på med, om de insåg  vad slutet blir av EU-projektet. Istället så tror man i sitt högmod att man skall lyckas.
Man har till och med Babels torn som förebild för sitt projekt Den kände konstnären Peeter Bruegels målning från 1563 av Babels torn har stått som modell i EU-sammanhang. Vi ser här Bruegels målning.

Babels torn förekommer inte bara när det gäller den kampanj med affischen, som vi nämnt om. Det är också intressant att konstatera att Babels torn också stått som modell för EU-parlamentets byggnad i Strasbourg. Här är ett foto av denna byggnad.

 

Det är inte nog med att man använt Babels torn som förebild, dessutom utmanar man det misslyckande som människor upplevde i samband med tornbygget i Babel.
En journalist i Strasbourg frågade en av EU:s ämbetsmän, varför just man använts sig av Babels torn.
Han fick då till svar: ”Vad de misslyckades att fullborda för 3000 år sedan - det skall vi i Europa avsluta nu!”


Det var Gud som stoppade projektet i Babel och han kommer också att göra det med detta försök att skapa en enhet av de olika länderna i Europa.
Det som nu utarbetas i Europa ligger nämligen inte i linje med Guds överordnade plan för människorna, och därför är det i strid med hans vilja.
Vi kan se något av detta förklarat i Apg. 17:26: ”Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo.”
Lägg märke till att Guds plan innefattar ”gränser”. Det är just gränserna som monteras ner i Europa nu genom Europaunionen. Det blir öppna gränser för de som bor inom unionen.
Då kan man ju Fråga sig varför det skulle vara så fel? Jo, gränser gör just det att det sätter gränser för inflytande över större områden och folk, som annars skulle kunna utövas om inte gränserna fanns.
Det betyder att om ett ont inflytande vill göra sig gällande över ett stort antal människor och få inflytande över dessa, då är det begränsat på grund av gränserna.
Det som händer nu är att gränserna i Europa monteras ner. Det kommer att finns en som kommer att utnyttja detta - Antikrist, vid sitt framträdande!
Det vi nu ser ske i Europa, det är just dessa förberedelser som behöver göras för att denne skall få sitt inflytande och sin makt över människorna i Europa. Europas folk står inför sitt val - Antikrist!
Över praktiskt taget hela världen, i de olika världsdelarna tar människor emot Jesus som sin personlige frälsare. Aldrig förr i historien har så många människor blivit frälsta som nu. Det finns siffror som talar om att ca 150 000 blir kristna varje dygn!
Det finns emellertid en världsdel där de kristnas antal minskar, det är Europa. Europas folk vänder i Kristus ryggen. Man kommer att få dess motsats - Antikrist! Det är onda makter och krafter som nu opererar i kulisserna för att förbereda Antikrists framträdande. Antikrists ande svävar redan över Europa. Utan att troligtvis veta om det har man just på den affisch som man framställt som en illustration över det som håller på att skapas i Europa, fått med en symbol  för djävulen.
 

När vi tittar närmare på denna affisch ser vi att stjärnorna är vända på ett speciellt sätt. Här ser vi en av dessa stjärnor. 
Så här ser alltså stjärnan ut som är på affischen. När denna stjärna har vänts så att två av spetsarna pekar uppåt så är det en symbol för djävulen.
Detta är inget som vi har hittat på, utan detta kan man läsa i Carl G Liungmans bok med titeln: Ideogram och symboler. Vi klistrar här in en kopia från boken, där just detta behandlas:

 

 


 
Vi kan också visa en bild här nedan på verkligheten av att just denna symbol är förknippad med djävulen. Här ser vi den bild som man kan  finna på den s.k. ”Satansbibeln”.
Här ser vi i stjärnan ett ansikte tecknat, som skall föreställa satan.
På det sätt som stjärnorna är vända på EU-affischen, är de symboler för djävulen. Vi vill som sagt inte tro att man medvetet har gjort detta, men den symboliskt medvetne, ser detta helt klart utifrån det symboliska språket.


Den som ser på affischen och dessutom lägger den profetiska aspekten på den antikristliga supermakten som nu framträder i Europa, ser mer. Han ser också Bibelns beskrivning hur djävulens redskap, Antikrist, skall få sitt grepp över stormakten i Europa.
När vi nu är inne på symboler skall vi också ta och titta på EU-flaggan.
Det är långt ifrån alla människor som vet varifrån denna krans av stjärnor på flaggan  är hämtad. Den är faktiskt hämtad från Bibeln. Detta faktum slås bl a fast av Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt vid Stockholms universitet. Han säger följande i en artikel i Smålands-Tidningen, den 3 nov. 1994:
”Idén med de tolv stjärnorna hämtas ur Bibeln.”
Dessa tolv stjärnor i en krans, har hämtats från Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken 12:1. Där kan man läsa följande:
”Och ett stort tecken visade sig i himmelen: där syntes en kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud.”
Här återfinns alltså den krans med tolv stjärnor som stått som förebild för EU-flaggan. Man har hämtat den från Bibeln utav alla de böcker som finns i världen! Dessutom har man utav alla Bibelns böcker, 66 st. hämtat den från Bibelns sista bok. Denna bok beskriver vad som skall ske i den yttersta tiden. I det 13:e kapitlet står det om det vilddjur  som skall uppstå i den yttersta tiden.Det är så gott som samtliga teologer överens om, att vilddjuret symboliserar en stormakt som kommer att framträda. Vilddjuret kommer att också personifieras i form av den starke ledaren i den yttersta tiden - Antikrist! Det är ytterst anmärkningsvärt att  just  symbolen för denna stormakt,  själv har hämtat den ifrån den bok, som ger en profetisk beskrivning av denna!


Här finns en profetisk fingervisning för den som vill tro och förstå det! Varje gång som vi ser EU-flaggan bör våra tankar föras till den bok som den har hämtat sin symbol ifrån!
Vi bör påminnas om den till synes gudomliga skickelse som kanske gjort att så har blivit fallet. Vi bör inse att vi lever i den yttersta tiden då både symbolen för stor-makten, EU-flaggan, och stormakten finns i dag framför våra ögon!
Tiden har nu hunnit i fatt de profetiska förutsägelserna. Ingen vaken kristen kan förneka detta. Men den som sover har mycket svårt att se detta, just därför att han sover. Bibeln har också profetiskt förutsett detta. Läs Matt. 25, där Jesus själv ger denna bild. Den bilden ges som en varning för den tid, som strax föregår hans tillkommelse. Vi är där nu.
Den som vill nonchalera den profetiska beskrivning och de profetiska varningar som vi har i vår Bibel, och som vi i dag ser verkligheten av - han är utan ursäkt!

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com