Makten överlämnas i Antikrists händer! - Holger Nilsson                                                                       


Publicerad december 2002

 

Vad kommer Europa att formas till?
Det är här Bibelns profetior kommer in och kan ge orientering om hur det kommer att sluta.
När det gäller maktöverflyttningen, som nu sker från de olika länderna, till ett maktcentrum i Europa, så är det mycket illavarslande.


EU-kommissionens ordförande, Jacques Delores, uttalade redan 1988 följande angående maktens förflyttande: ”Det kommer att bli en chock för medlemmarna i de nationella parlamenten när det går upp för dem, att under de kommande tio åren kommer 80 procent av all ekonomisk, social och skatteteknisk lagstiftning att komma från EU och inte från de lagstiftande församlingarna i medlemsländerna.”
Nu koncentreras makten till ett mindre antal människor. De olika länderna har sina EU-kommissionärer. Dessa ställer sig i tjänst för den stora supermakten som nu skapas. Ett talande och allvarligt uttryck för detta är vad som utspelas när de går in i sin uppgift som kommissionär. Hur många medborgare är medvetna om den ed som de avlägger?
Kommissionärena får inför Europadomstolen högtidligt avsvärja sig all lojalitet gentemot sina hemländer. Deras enda lojalitet är gentemot EU - superstaten! Man kan nästan tala om landsföräderi! Det är bara det att de olika ländernas ledning har gått med på att denna lojalitetsed får svärjas av deras kommissionärer.
Detta fåtal kommissionärer i Kommissionen har bland annat ensamma rätt att ta initiativ inom EU!
Maktkoncentrationen är inte avslutad ännu. Bibeln talar profetiskt om vad de mäktiga har i sinnet i den yttersta tiden när det gäller maktöverlämnandet: ”De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt vilddjuret.” Upp. 17:13
Maktkoncentrationen kommer att avslutas i en mans händer - ANTIKRISTS!

 

Vi har under flera år i förkunnelse, i predikningar och genom artiklar, förkunnat att Europaunionen är inte slutsteget av förändringarna i Europa.
Vår förkunnelse är att vi går mot Europas förenta stater, med en stark ledare i spetsen. Nu börjar denna förkunnelse skönja sin uppfyllelse.
I höst har vi nåtts av signaler hur man har tänkt sig Europas framtid. Här möts vi av samma budskap som det vi har förkunnat. Det är bara det att vi  var före med budskapet.
 

Det profetiska ordet kastar ljus över de stora förändringar som vi nu ser i Europa.
Det så kallade framtidskonventet, presenterade sina tankar i oktober, för Europas framtid, under ledning av Valery Giscard d’Estaing. I det som presenterades, så var det dramatiska förändringar av det nuvarande EU.
Dagens Nyheter hade ovanstående rubriker på sin framsida den 28 oktober. EU skall förvandlas till Europas förenta stater, med en president i spetsen. Det är sammanfattningsvis de största dramatiska förändringarna av det som nu skissas upp.
Aftonbladet skrev den 13 oktober så här: ”EU-president? Den tyske förbundskanslern Gerhard Schröder stöder tanken på en superledare för EU, som ska vara EU:s ansikte utåt i alla frågor och en person som förbereder dagordningen för toppmötena.”
”En superledare för EU”, den som har studerat Bibelns profetior, reagerar nog kraftigt inför detta. Det är nämligen en superledare, den profetiska litteraturen har talat om, skall komma. Den som inte har studerat detta,  reagerar förmodligen inte alls. Då är det  i så fall hög tid att sätta sig in i profetiorna!

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com