EU-parlamentet påskyndar det penninglösa samhället - Holger Nilsson                        


Publicerad juli 2002

 

 

Ovanstående rubrik är hämtad från tidningen Dagen den 17/1-98. Den visar att det är ytterligare steg att ta när det gäller EMU-projektet. Det steg det handlar om är att genomföra det kontantlösa samhället.
Vi skall lyssna till  vad den brittiska EU-parlamentarikern John Stevans säger i denna artikel:
”Den ekonomisk-monetära unionen EMU underlättas av införandet av elektroniska pengar. Därför bör EU satsa mera på att främja bruket av olika typer av smartcards och elektroniska plånböcker som ersätter kontanter som betalningsmedel.”
 

Vidare kan man i den artikeln läsa att detta initiativbetänkande som Stevens presenterade ”antogs under plenariemötet i Strasbourg.”
Detta förslag av Stevens är alltså antagit. EU går alltså vidare för att elektroniska pengar skall ersätta kontanter som betalningsmedel.


Detta är inriktningen och den kommer också att genomföras. Att använda s k smartcards är ett steg i utvecklingen,  men det är inte det sista steget.
Det kommer att följas av ytterligare ett. Redan då detta skrevs 1998, så insåg man att dessa smartcards inte är den slutliga perfekta lösningen. I denna artikel som vi här citerar kan vi också läsa att: ”De så kallade smartcarden är mycket osäkra.”


Vidare görs följande konstaterande: ”Men korten kan lätt stjälas och utgör därför en säkerhetsrisk.”
Man ser alltså här en fara med dessa smartcards, därför kommer man att arbeta vidare på att komma förbi det problem som här påtalas.
Innan vi visar på det som utgör lösningen  på problemet, skall vi  ta med  ytterligare ett citat från den citerade artikeln. Det visar på att det kontantlösa samhället kräver något annat, så här påtalas detta:
”Också de digitala pengarna som används över Internet kräver ett starkt kontrollsystem som i dagens läge ser ut att lösas bäst av den nya europeiska centralbanken i Frankfurt”
Det är denna bank som nu fått makten över pengarna, bäva månde människor för den lösningen!

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com