Snaran dras åt kring Europas folk - Holger Nilsson                                                                       


Publicerad april 2002

Vi har under de senaste tio åren upplevt en så stor förändring i Europa som knappast någon kunde ana på 80-talet. 
Vad än värre är, är att inte så många har insikt i vad dessa stora förändringar innebär. Förändringarna på en tioårsperiod är stora och dramatiska, men det finns de som planerat dessa och förstått vidden av dem. 
En sådan är Jaques Delores, EG-kommissionens ordförande 1985-1995, han uttalade 1988 att: Det blir en chock för medlemsländerna i de nationella parlamenten när det går upp för dem att under de kommande tio åren kommer 80 % av alla ekonomisk, social och skatteteknisk lagstiftning utgå från EG och inte från de lagstiftande församlingarna i medlemsländerna. 
EG har sedan genom Maastricht-avtalet, då detta trädde i kraft 1993, förändrat EG till EU. När vi nu skriver år 2001, är det också ett helt annat EU, än det var då. Genom olika fördrag som trätt i kraft sedan 1993 har EU-parlamentet fått mer makt. 
Amsterdamfördraget, som trädde i kraft 1998, med dess förändring av EU:s grundlag, var ett steg. 
För att vi skall förstå omfattningen av vad detta betyder och hur vi nu genomgripande förlorat självbestämmande, vill vi citera Lärobok för Europeiska Unionen av Gösta Torstensson: 
"EU har i vissa avseenden gått längre än USA när det gäller att befästa överstatligheten och centralmakten. Det finns federala funktioner redan i dagens EU som USA saknar (efter mer än 200 år som förbundsstat). De amerikanska delstaterna har på en rad områden långt större självbestämmande än vad EU:s medlemsstater kommer att få enligt Amsterdamfördraget." 

Ett annat steg var Nicefördrag 2000, allt leder till en utveckling mot ett Europas förenta stater. Ett annat stort steg var det avtal som trädde i kraft för Sveriges del den 25 mars 2001, Schengenavtalet. Många inser inte vidden av detta avtal. 
Läs gärna våra artiklar:

 
- Några varnande röster om Schengen.  
- Ökad kontroll över Europas befolkning. 
- Schengenavtalet = kontroll utan gränser.

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com