Ny lag banar väg för europeisk överstat - Holger Nilsson                                                                       


Publicerad mars 2002

 

Varning från politiker och forskare:

Ny lag banar väg för europeisk överstat

                  

Vi har här tagit med en rubrik från en tidning. Det vi här ovan kan läsa är från Hemmets Väns framsida nr 8, den 21 feb, 2002.
Vad man berör i sin tidning är ett lagförslag som varit uppe i Konstitutionsutskottet. Det handlar om en mycket omfattande förändring, en grundlagsförändring.
Denna förändring innebär att riksdagen skall kunna överföra betydligt fler beslut till EU än det som redan nu är en verklighet. Förutom de områden som redan berörs, handlar det nu även om utrikes och försvarspolitik, flyktingpolitik, polissamarbete, skattepolitik, socialpolitik. Det är detta som omfattas i den andra och tredje pelaren i EU-samarbetet. Områden i första pelaren är redan överförd till EU. 
I en TT-artikel som vi sett i tidningen Nya dagen den 1 februari i år, heter det inledningsvis:
”Regeringen vill ge riksdagen möjlighet att överlåta beslutanderätt till EU om allting utom statsskickets grunder”.
Det är ett oerhört steg som nu är på väg att tas. Det kanske mest skrämmande är att det här sker utan att den vanlige svensken är medveten om detta stora steg. 
Det är vår klara uppfattning, att de flesta svenskar inte inser vad som nu håller på att hända över deras huvuden - men som kommer att beröra varenda medborgare.  
 

Det finns emellertid människor som har insikt i det allvarliga och ödesmättade steg som är i görningen.   I den artikel som finns i Hemmets Vän, slår politiker och forskare larm.
Statsvetaren, professor Sverker Gustafsson säger så här i sin kommentar till den föreslagna lagförändring: ”Hur i alla världen är detta möjligt?”
Riksdagsmannen Björn von der Esh säger: ”Med den föreslagna lagen skulle vi få ett helt annat EU än det vi folkomröstade om. Man skulle smyga på oss en europeisk överstat”. Att på det här snabba och tysta sättet öppna vägen för detta är inte acceptabelt, menar han.
Politikern Margit Gennsers kommentar till det som nu är aktuellt är denna:

”Den föreslagna lagen kan få oöverskådliga konsekvenser och på sikt utplåna Sverige som självständig nation”. 
Utvecklingen går nu snabbt. Före jul kunde man på Text-TV se att EU räknar med att välja en president inom 18 månader.
 

Det är allvarliga varningar när det gäller utvecklingen i Europa, som kommer från olika håll. Vi har tagit med några här, en från en professor samt från två politiker.
Över hela världen finns också en kristen förkunnelsen, som är djupt utbredd, om den stormakt som uppstått i Europa på några års tid, - detta tillhör den profetiska förkunnelsen.
När vi nu också skriver om detta så är vi bara en röst i tiden. Det är inte på något sätt ett politiskt utspel. Vi står helt utanför politisk inblandning. Vi vill bara förmedla profetisk insikt i det som sker.
Varje församling borde nu anordna möten och bibelstudier där man belyser det profetiska ordet. Det råder tyvärr en alltför dålig insikt i detta ämne. Vi lever i en tid där mycket är mörkt och dystert, men bibelns profetia ger hopp för människan. Det är hoppets budskap!

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com