Går konflikten mot ett krig? - Holger Nilsson                                                                       


Publicerad januari 2002


Den palestinska fanatismen har under sommaren lett till att självmordsbombare 
har utlöst sina sprängladdningar med förödande konsekvenser för människoliv.
Vi har också fått bekräftat att denna fientlighet mot det judiska folket inte är begränsat till en liten extrem minoritet. Det handlar istället om en majoritet av det palestinierna som vill utplåna den judiska staten. Detta visar en gallupundersökning vid Bir Zeit - universitet University. Den visar att 72 % av palestinierna vill att hela området skall "befrias". 
Vad ligger till grund för den palestinska fanatismen? 
från såväl det religiösa som politiska ledarskapet går budskap ut 
som gör att de lägger grunden för att en fredsuppgörelse blir omöjlig. 
Dessa ledare bär på ett stort ansvar. 
Ett exempel från den palestinska TV:n den 8 juni visar på hur det 
islamska budskapet går ut till det palestinska folket. Dr. Madi predikade 
då bl a att: 
"Välsignad är han som kämpar det heliga kriget Jihad i Allahs namn, 
välsignad är han som fortsätter räderna i Allahs namn, välsignad är 
han som sätter på sig eller sina barn en bombväst och går in i djupet 
av den judiska befolkningen och säger "Allahu Akhbar, välsignad vare 
Allah".
 
Ett annat exempel, denna gång från det palestinska ledarskapet. 
Vi lyssnar då till Yassir Arafat själv: "Det ska blir fler dödade på vägen
till Jerusalem, vi är alla på väg att dö som heliga martyrer 
på vägen till Jerusalem. Jihad, Jihad, Jihad.... Med vår skäl och 
vårt blod ska vi frälsa Palestina" 

Detta talar för sig själv, sedan kan Arafat tala hur mycket han vill 
om fred och fredsförhandlingar inför västvärldens TV-kameror. 
Då Arafat talar om att alla är på väg att dö som martyrer på vägen 
till Jerusalem, så är det mer profetiskt än han inser. 
Jerusalem kommer att bli. "till en berusningens kalk för alla folk 
runt omkring", enlig profeten Sakarja 12:2. 
Vi går mot en konfrontation där Jerusalem har en betydelsefull roll. 
Attentatet i Jerusalem i augusti och följderna av detta kan vara en 
del i detta steg. 
Så här sade Ahmed Korei, talman i palestiniernas parlament, då Israel 
stäng Orient House: "Jag tror israelerna gjorde ett stort misstag 
när de inledde slaget om Jerusalem."

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com