Striden om Jerusalem - profetiskt perspektiv - Holger Nilsson                    


Den senaste tidens stridigheter mellan israeler och palestinier är djupast sett en kamp om Jerusalem, det bli mer och mer uppenbart.  Detta är inte heller någon överraskning för den som läst Bibelns profetior. 
Den sista tidens slutdramatik kommer att stå kring denna stad. För att förstå de kommande händelserna behöver vi se dem utifrån Guds ords vägledning, då är vi förberedda för kommande dramatiska händelser. 
För det första måste vi förstå Guds frälsningsplan och vilken betydelse Jerusalem har i denna: I Jerusalem fanns templet där Guds härlighet uppenbarades. I Jerusalem korsfästes Guds son Jesus, för hela världens synder.

 
Dessa händelser ligger bakom oss, men Guds handlande kring Jerusalem är inte avslutat. Bibelns profetior omtalar att när Jesus kommer tillbaka, skall han sätta sina fötter på Oljeberget i Jerusalem: 
"På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut.”  Sak. 14:4 
Från Jerusalem skall Jesus sedan regera och gudsriket skall i all sin härlighet triumfera. Detta kommer att ske efter den stora vedermöda, som världen skall genomgå.  Under denna tid kommer Jerusalem att stå i fokus. 
 

Att vi nu ser att just denna stad kommer alltmer i centrum, det är ett tecken på att vi är på väg in i den sista tidens dramatiska händelser. Därför gäller det att ha en förståelse av de bibliska profetiorna och Guds plan för denna tid. 
Oavsett vad vi tycker och tänker om detta och händelser som vi nu ser, och kommer att ske kring Israel, så ligger Guds ord fast.

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!


© www.flammor.com