En allvarlig syn om kommande tider - Holger Nilsson 


Publicerad december 2004


”Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era gamla män skall ha drömmar.” Apg. 2:17.


Syner och drömmar kan vara ett sätt för Gud att tala genom, det ser vi av skriftens ord. Sådant förekommer också. Vi brukar vara återhållsamma med att publicera syner som människor haft. Vi skall i alla fall här presentera en syn som en norsk kristen kvinna fick. Vi gör det också därför att vi känner till henne som en gudfruktig kristen. Hon fick denna syn den 3 augusti och här redovisar vi vad hon såg i denna syn:


* Den amerikanska kartan: Stora terror och våldshandlingar, större än någonsin.
* Valutatavlor som slocknade, börser som bröt samman.
* Folk letade efter sina pengar, men fann dem inte.
* En jordglob med urtavla: Det var lite för midnatt.
* Kristna människor, men det var skillnad på dem: Några hade Bibeln högt över huvudet.
* Så kom Jesus på skyn.
* Bara de med Bibeln högt lyft över huvudet blev uppryckta. De höll Bibeln så till de försvann. De som blev kvarstående var fler än de som blev uppryckta.
*Med stora röda snedskrivna bokstäver på himlen stod det skrivet: Detta sker mycket snart.
*Några av de kvarblivna kristna ropade: ”Vi tog fel!”

Så här var alltså den märkliga syn som denna kristna kvinna hade. Vi förstår att hon fick se händelser beskrivit för sig i bilder. De flesta bildernas budskap är ju lätta att förstå.

 

De kristna som hade Bibeln över sina huvuden, tyder på att det var sådana som aktade och trodde på dess budskap. Överhuvudtaget är synen i sin helhet ett enda stort väckelsebudskap. Ingen kan ju framskapa en sådan här syn i sig själv. Vi känner ansvar över att inte behålla detta budskap för oss själva, utan delge till andra. Detta kan bli till upp- vaknande för många.

 

 

Skriv ut Skriv ut!


© www.flammor.com