Inplantering av chip på människor - Holger Nilsson                 


Publicerad september 2003

 

Tidsåldern för att inplantera identitetschip på människor är här

 

(Ovanstående rubrik är hämtad från The Boston Globe 20 maj 2003)
Vi står inför en revolution när det gäller användningen av chip som inplanteras i människor. Detta kan leda fram till uppfyllelsen av en profetia som finns i Bibeln. Varningar utfärdas i samband med denna profetia - vi gör klokt i att ta dessa på allvar.
Vi skall här redovisa en del av vad Boston Globes skriver angående vad som nu håller på att hända angående chipanvändningen. Det är tidningens korrespondent Angela Swafford som själv varit med om att plantera in ett chip i sin kropp. Så här skriver hon inledningsvis i artikel:
”Den smärtlösa proceduren varade knappast 15 minuter. På sitt kontor i Syd Florida, gjorde Dr. Harvey Kleiner en lokal bedövning på högra armen, sedan satte han in en tjock nål djupt under skinnet.
”Först söker vi efter en bra plats”, sa han. Nästa fas är att frigöra avtryckaren på injektions-mekanismen, och det är så ´lasten´ kan överlämnas. ´Lasten´ var ett halvt tum långt mikrochip, inne i en glas och -siliconcylinder som innehåller mitt permanenta identitetsnummer. För ett ögonblick kom jag ihåg en scen från filmen ´Fantastic Voyage´ i vilken en miniatyr av Racuel Welch och hennes kompanjoner är införda, ubåten och allt, i ådran av en patient. I mitt fall, kan det lilla tunna chipet inne i mig, överföra personlig information till vem som helst med en speciell handscanner.

Teoretiskt, kan detta Verichip hjälpa doktorer att få fram min medicinjournal, även om jag är för svårt skadad för att svara på frågor. Det kan också hjälpa mig att få ut pengar från en automat då jag för min arm framför scannern istället för att slå in mitt pinnummer, eller vid säkerhetskontrollen på flygplatsen bevisa att jag är journalist och inte terrorist.
Och fastän det här Verichipet är slående farligt likt Orwellian, så har dess tillverkare tänkt att detta kirurgiskt inplanterade ID kan bli samhällets säkerhetsnummer, i framtiden, i en nervös värld.
”Jag tror dagen kommer då de flesta av oss kommer att ha något liknande detta Verichip under vårt skinn,” sade Scott Silverman, ordförande i det Floridabaserade Applied Digitala Solutions. ”Folk kommer att anse att dess fördelar - i termer som finansiellt, säkerhet och för sin hälsoomsorg, vida överträffar möjligheten av ett förlorat privatliv.” Slut citat.

Vilken värld vi lever i! Det är helt klart att vi närmar oss mer och mer uppfyllelsen av profetian i Upp.13. Där står det om att människorna i den yttersta tiden skall få, som bibeltexten kallar det, ”ett märke”, och utan det kan man varken köpa eller sälja. Datachip har nu gjort att denna profetia kan förverkligas inom en snar framtid. I artikeln i Boston Globes ser vi redan hur man börjar se chipanvändningen kopplat till ekonomiska transaktioner. Detta är bara början!
Det är också det man påtalar längre fram i artikeln. Vi citerar:
”Emellertid, säger ADS-tjänstemän att det är bara början. De önskar att bygga ett chip som kan lagra information, eller fungera som nyckel till en central databas som lagrar information om användaren. Slutligen hoppas företaget att kunna spåra rörelserna av människorna med chipet över hela världen genom att använda globala positionsbestämmande satelliter.”
Slut citat.

Detta innebär slutet på friheten, det totala kontrollsamhället byggs nu upp. Det är också vad man konstaterar vidare i artikeln, när man citerar en rapport från American Civil Liberties Union, som säger:
”Knappast en månad går utan att vi läser om någon ny högteknologisk väg som invaderar i människors privatliv, från ansiktsikännande till inplanterade mikrochip, datagrävande, DNA-chip, och även `hjärnvågs-fingeravtryck`”, skriver de. ”Faktum är att det inte längre finns några tekniska barriärer för den Storebrorregim som tecknades av George Orwell (i sin roman 1984).” Slut citat.

Tekniska barriärerna är alltså borta, och byt ut ordet Storebrorsregim mot antikristregim, så är bilden precis den samma som den profetian ger. DAGS ATT VAKNA UPP!

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!

 


© www.flammor.com