Penningbegäret i de yttersta dagarna - Holger Nilsson                                                                       


Publicerad januari 2002

 

 
 

Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider.
Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära......
2 Tim.3:1-2.


I detta sammanhang visas hur människor skall vara i den yttersta tiden. Vi stannar i denna artikel för en av beskrivningen i uppräkningen, nämligen att de skall vara penningkära. Vi har under senare år sett hur denna karaktärsbeskrivning blivit mycket tydlig. Ett uttryck för det är att många inte längre nöjer sig med sin lön för arbetet, vilken räcker till en god levnadsstandard, jämfört med gångna tider. Man vill bli rik, man vill ha mer pengar, helst utan att arbeta för dem. En helt ny bild har vi fått i vår tid, när man i en utsträckning som aldrig förr satsar pengar i aktier.
Detta har synts som en mycket lockande möjlighet att bli rik. Guds ord har tydligt varnat för faran som finns om man vill bli rik:
 

"Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och
många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv
och undergång." 1 Tim. 6:9


Börserna har blivit spelkasinon, det kan sluta med börskrasch och många har redan förlorat stora pengar. Det är av yttersta vikt att vi har bibelordet som ledstjärna och inte aktiekursernas kurvor. Guds ord har ytterligare en varningen som är synnerligen aktuell för den yttersta tiden:

 
"Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma över. Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sistadagarna.” Jak. 5:1:3.

 

Klicka här för utskrift Skriv ut!
 


© www.flammor.com